Iniekcje odwiertów

Przeprowadzenie wszelkich prac budowlanych wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy oraz dysponowania profesjonalnym sprzętem. Iniekcja odwiertów to metoda znana od lat, umożliwia wzmocnienie danej konstrukcji, bez przeprowadzania wykopów.

Iniekcje odwiertów w budownictwie polegają na wprowadzeniu, we wcześniej wykonane odwierty iniekcyjne, specjalnego materiału, dzięki któremu dojdzie do uszczelnienia lub wzmocnienia danego elementu np. muru. Co ważne, nie jest to proces skomplikowany, a mający zastosowanie w naprawdę wielu przypadkach.

Należy podkreślić, że sama iniekcja jest metodą nieinwazyjną, co oznacza brak konieczności ingerowania w konstrukcję budynku, a tym samym nie ma konieczności wykonywania długotrwałych oraz skomplikowanych robót budowlanych, a także wyłączania z użytkowania budynku – pozwala to z kolei na uniknięcie znacznych kosztów.

Wyróżnić można wiele metod iniekcji oraz sposobów wypełnienia otworów, które są wykorzystywane w budownictwie.

Izolacja fundamentów

Istnieją różne przyczyny powodujące zawilgocenie fundamentów oraz ścian piwnic. W przypadku istniejących budynków, może to być brak hydroizolacji poziomej lub nieprawidłowe jej wykonanie. Wśród sposobów odbudowy wyróżnić należy przeprowadzenie iniekcji. Choć metoda ta jest dokładnie znana już od kilkudziesięciu lat, tak proces jej przeprowadzania nie zmienił się do dziś – zamierzony efekt osiągany jest dzięki zastosowaniu preparatów iniekcyjnych, które zawężają i blokują światło kapilar lub hydrofobizują ich ścianki, a niektóre z preparatów mają działanie łączne – zwężają, blokują światło oraz hydrofobizują ścianki.

Iniekcje odwiertów – rodzaje

  • Iniekcja grawitacyjna: wykorzystywana jest do impregnacji pustych przestrzeni w konstrukcjach budowlanych. Najpierw wykonywane są otwory, a następnie wlewany iniekt – po wchłonięciu preparatu należy uzupełnić jego poziom. Co ważne, ściany wysycają się dość długo, ponieważ nawet 48 godzin, a metoda iniekcji grawitacyjnej nie sprawdzi się w przypadku ścian i murów zawilgoconych oraz o dużej grubości.
  • Iniekcja ciśnieniowa: służy zarówno do hydroizolacji budynków, jak i wzmacniania konstrukcji. Jej przebieg polega na wywierceniu otworów, a następnie wprowadzenia do nich tzw. pakerów, przez które następnie wtłaczana jest substancja uszczelniająca. Jak wskazuje nazwa tej metody, substancja wtłaczana jest pod ciśnieniem. Wybór iniektu w dużej mierze zależy od rodzaju oraz zakresu wykonywanych prac.
  • Iniekcja strukturalna: może być wykonywana w ścianach zawilgoconych, najczęściej przeprowadzana jest w celu zabezpieczenia murów przed wnikaniem wody oraz uszczelnienia, a także wzmocnienia konstrukcji. Do osiągnięcia zamierzonego celu używane są różne substancje chemiczne.
  • Iniekcja kurtynowa: służy do odtwarzania izolacji poziomej i pionowej. Może być wykonywana również w przypadku ścian zawilgoconych.

Iniekcje można podzielić na bezciśnieniowe oraz ciśnieniowe. Pierwsze z nich polegają na grawitacyjnym wprowadzeniu substancji. Natomiast iniekcja ciśnieniowa np. agregatem M-6Max, jak sama nazwa wskazuje, realizowana jest poprzez ciśnieniowe wtłoczenie środka iniekcyjnego. Znaczącą różnicą w przypadku obu rozwiązań jest fakt, że ciśnieniową metodę iniekcji można wykonywać również w murach, które są zawilgocone lub gdy występuje woda napierająca.

Materiały iniekcyjne

Wybór materiałów iniekcyjnych zależy od kilku czynników m.in. materiału, z którego został wybudowany budynek, stanu budynku.

  • Żywice poliuretanowe: żywice niespienione stanowią fantastyczny materiał do zatrzymania wody napierającej. To rozwiązanie szybkie, o charakterze czasowym. Natomiast dla poprawy trwałości wykonywana jest kolejna warstwa, z tymże w tym przypadku używana jest żywica poliuretanowa niespieniona. Materiał ten charakteryzuje się dobrą przyczepnością oraz wykazuje dużą rozciągliwość. Tworzy mocne uszczelnienie.
  • Żele akrylowe: wykorzystywane są podczas przeprowadzania iniekcji strukturalnych oraz kurtynowych. Mogą być wykorzystywane do uszczelnienia dylatacji, przerw roboczych, a nawet całego przekroju muru.
  • Żywice epoksydowe bezrozpuszczalnikowe: zamykają rysy oraz spękania, przenoszą naprężenia.

Zalety wykonania prac metodą iniekcji

Jedną z największych zalet rozwiązania jest brak konieczności wykonywania wykopów, które znacznie komplikują przeprowadzenie prac m.in. w związku z wyłączeniem z użytkowania budynku czy koniecznością dokonania reorganizacji ruchu na drogach, biegnących przy budynku.

Największe znaczenie odgrywa jednak czas wykonania prac, który jest znaczenie krótszy, niż w przypadku wykonywania klasycznych wykopów. To jednak nie jedyne zalety rozwiązania. Należy zauważyć, że wykonawca robót może kontrolować ilość wprowadzanego iniektora, czy też ciśnienie w otworach. Co istotne, iniekcje odwiertów można wykonywać również w murach, które są przesiąknięte wilgocią.

Iniekcje odwiertów z wykorzystaniem agregatu

Wśród sposobów na uszczelnianie wszelkiego rodzaju spękań, szczelin oraz ubytków w strukturze otworów  ścian czy fundamentów, jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest iniekcja wysokociśnieniowa przy użyciu agregatu. Główną zaletę stanowi możliwość precyzyjnego wstrzyknięcie iniektu.

Co ważne, iniekcję można przeprowadzać zarówno w elementach wykonanych z betonu, jak i kamienia czy cegły, a także na połączeniach owych elementów z elementami stalowymi.

Kolejną zaletą wskazanego rozwiązania jest szybkość realizacji prac, co ma duże znaczenie w przypadku realizacji harmonogramu.

Reasumując – iniekcje odwiertów z wykorzystaniem agregatu to:

  • krótki czas realizacji prac,
  • precyzyjność i dokładność działania,
  • możliwość wykonania prac w elementach wykonanych z różnych materiałów.

Iniekcje odwiertów – od czego zależy skuteczność działań?

W przypadku iniekcji odwiertów skuteczność prowadzonych prac uzależniona jest od wielu czynników. Po pierwsze niezbędne jest dobre zdiagnozowanie przyczyny usterki czy stanu budynku. Dopiero na tej podstawie można podejmować kolejne decyzje. Istotny jest dobór samej substancji iniekcyjnej. Znaczenie ma również agregat, przy pomocy którego wstrzyknięta zostanie substancja do otworu.

Odpowiednie urządzenie, wykonane z wysokiej jakości materiałów, umożliwia precyzyjne zaaplikowanie substancji. Nie będzie to natomiast możliwe przy użyciu sprzętu wadliwego, szczególnie w sytuacji, gdy nie działa w pełni płynnie.

Podczas wykonywania iniekcji ciśnieniowej ważny jest rozstaw otworów, jak i ich wielkość. W przypadku iniekcji jednorzędowej, rozstaw otworów powinien mieć 10-12 cm, a w przypadku iniekcji dwurzędowej maksymalnie około 20 cm, przy czym odstęp pomiędzy kolejnymi rzędami powinien wynosić 8 cm. Średnica otworów to 10-18 mm, przy czym należy je wiercić w poziomie, ewentualnie pod kątem 300. Po wywierceniu, przed umieszczeniem w otworach parkerów, trzeba dokładnie je oczyścić. Sam proces wtłaczania substancji nie może być zbyt gwałtowny oraz niejednostajny. Powinien być przeprowadzany w sposób stały, aż do momentu, w którym uzyskana zostanie pozioma strefa działania.

Dostępne są agregaty, przy pomocy których możliwy jest natrysk różnych materiałów np. szpachli gipsowych i akrylowych, klejów do styropianu, tynków elewacyjnych, tynków akustycznych, tynków cienkowarstwowych, tynków renowacyjnych, zapraw do fugowania, zapraw iniekcyjnych, mas bitumicznych, środków gruntujących czy farb dyspersyjnych i emulsyjnych. Tak wszechstronne przeznaczenie danego urządzenia nie wyklucza dokładności jego działania, co więcej można go wykorzystać w celu realizacji różnych prac, a jednymi z nich są iniekcje odwiertów.

 

Ciśnieniowe iniekcje odwiertów wymagają precyzyjnego działania, które jest możliwe dzięki wykorzystaniu do prac wysokiej klasy sprzętu, spełniającego najwyższe standardy. Niezwykle istotne jest także stosowanie się do planu działania, ponieważ prace polegające np. na hydroizolacji poziomej fundamentów, są skomplikowane, a nieprawidłowości mogą doprowadzić do uszkodzenia muru.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl